به گفته امام صادق (ع) ملاک تشخیص افراد راستگویی و صداقتشونه ... پس سعی کنیم همیشه راستشرو بگیم ،هرچند ممکنه به ضررمون باشه.واقعا کار سختی هستش و امیدوارم هممون در همه حال راستش رو بگیم.


دریافت تصویر پست