کلیپ هم غزه هم لبنان جانم فدای اسلام 

اولین کار کلیپی خودم


دریافت کلیپ با کیفیت پایین - 5 مگ

دریافت کلیپ با کیفیت اصلی-25 مگ