تاخدا هست،،،

 کسی تنهانیست،،،

 من اگر گم شده ام،،،

 تو اگر خسته شدی،،،

 درپس پرده ی اشک من وتو،،،

 مأمن گرم خداست،،،

 او همین جاست،،،

 کنار من وتو،،،

 سال ها منتظراست؛

 تابه سویش بدویم ازسرشوق،،،

 تا صدایش بزنیم ازسر عجز،،،

وبفهمیم که او مونس واقعی خلوت ماست....

برای دیدن تصویر در کیفیت اصلی روی آن کلیک کنید


بی تو ،آسمان هم زمین میخورد /آهنگی زیبا از گروه چارتار
PIXEL DESIGN GROUP
pixeldg@yahoo.com