"سوظن"واژه ای نام آشنا در بین هممون! خیلی هم ازش بدمون می یاد و وقتی رو به رو میشیم با افرادی که حرف هایی در این مورد میزنن مذمتشون میکنیم ولی خودمونیم ،خودمون در عمل چقدر به دیگران خوش بینیم ؟! چقدر سعی کردیم که دیگران را قضاوت نکنیم؟ واقعا چقدر ؟؟!!!


ﺷﺒﻲ "ﺳﻠﻄﺎﻥ" ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻴﻜﺮﺩ و نمیتوانست بخوابد؛

به ﺭﯾﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ:

 ﺑﯿﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﯿﺮﻭﻥ برویم ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.


برای خواندن ادامه داستان کلیک کنید....