گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست...
باید بنیشینی و نظاره کنی ...
اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی، "دلت قرص باشد"...

دیگر هر چه می خواهد بچرخد ...

فتوکل علی الله انّ الله بصیر بالعباد

یکی از آداب نیکو اینه که وقتی با دیگران روبه رو میشوی از آن ها احوال پرسی کنی ولی در جواب باید سفره دلت رو باز کنی و از همه غصه ها و ناراحتی هات بگی ؟

جواب نـــــه هستش بلکه باید بگی " الحمد لله "  به عبارتی همون نگرش مثبت ما به محیط که خود همین انرژِی ،بر روی اتفاقات موثر هستش

ولی خودمم در موقع بروز سختی ها که میشه میفهمم که توکل به معنای واقعی داشتن چقدر سخته

خدا کمک هممون بکنه انشاالله

دریافت عکس پست