منتظر حضورتون در "عطر نرگس " هستم

برای مشاهده کلیک کنید


بیا تا جوانم، بده رخ نشانم

که این زندگانی،وفایی ندارد!